پیگیری اخبار و اطلاعیه های ادبستان

جهت پیگیری اخبار و اطلاعیه های ادبستان به کانال مدرسه در پیام‌رسان ایتا مراجعه نمایید
Eitaa.com/adabestantohid